Diplomová práce - MDIPL003
Anglický název: Diploma thesis
Český název: Diplomová práce
Zajišťuje: Studijní odbor (31-640)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Dipl [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je prerekvizitou pro: MSZCN048, MSZZN001, MSZCN049, MSZCN053, MSZCN054, MSZCN011, MSZCN017, MSZCN055, MSZCN056, MSZCN051, MSZCN052, MSZCN050, MSZCN046, MSZCN047, MSZCN029, MSZCN030, MSZCN043, MSZCN033, MSZCN034, MSZCN035, MSZD009, MSZZN002
Je záměnnost pro: OSZD005
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: Kamila Řehořová (12.02.2024)
Obhajoba diplomové práce (část státní zkoušky) - tzv. státnicový předmět. Studenti nezapisují, zapisuje jej studijní
oddělení zhruba v lednu, a to druhým ročníkům navazujícího magisterského studia.