PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářský projekt II - MD360S10
Anglický název: Bachelor Thesis II
Český název: Bakalářský projekt II
Zajišťuje: Sekce geografie (31-301)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečné práce v SIS a listinné verze práce na příslušné katedře. Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Anotace -
Poslední úprava: FIALOVA (23.04.2002)
Individuální konsultace studenta s vedoucím bakalářské práce a dalšími členy katedry k tématu práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK