PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářský projekt I - MD360S09
Anglický název: Bachelor Thesis I
Český název: Bakalářský projekt I
Zajišťuje: Sekce geografie (31-301)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Anotace -
Poslední úprava: FIALOVA (23.04.2002)
Individuální konsultace studenta s vedoucím bakalářské práce a dalšími členy katedry k tématu práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK