PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Bakalářský projekt I - MD360S09
Anglický název: Bachelor Thesis I
Český název: Bakalářský projekt I
Zajišťuje: Sekce geografie (31-301)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: FIALOVA (23.04.2002)
Individuální konsultace studenta s vedoucím bakalářské práce a dalšími členy katedry k tématu práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK