Seminář k populačnímu vývoji na území ČR - MD360P95
Anglický název: Seminar to Population Development of the Czech Republic
Český název: Seminář k populačnímu vývoji na území ČR
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace
Seminář je koncipován jako doplnění a rozšíření předmětu MD360P77 - Populační vývoj na území ČR po roce 1914. V semináři se studenti blíže seznámí s literaturou věnující se vybraným obdobím a jevům v populačním vývoji na území dnešní České republiky v uplynulých 100 letech.
Seminář předpokládá aktivní účast studentů na čtení a diskutování probíraných textů.

Seminář bude probíhat prezenčně dle rozvrhované výuky. V případě nutnosti přechodu na distanční výuku budou studenti informováni mailem a výuka bude dále pokračovat dle rozvrhu prostřednictvím MS Teams.
Materiály budou sdíleny a doplňovány v prostředí Moodle (https://dl2.cuni.cz/user/index.php?id=3308).
Výuka v ZS 2023/24 je jednou za 14 dní a začíná ve čtvrtek 5.10.2023.
Poslední úprava: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (01.10.2023)
Literatura

Základní studijní literatura:

Burcin, B., Fialová, L., Rychtaříková, J. et al. 2010. Demografická situace České republiky. Proměny a kontexty 1993-2008. Praha: Sociologické nakladatelství.

Fiala, T., Langhamrová, J., Pechholdová, M., Ďurček, P., Šprocha, B. 2018. Population Development of Czechia and Slovakia after 1989. Demografie 60(4): 202–218

Fialová, L., Šprocha, B. 2018. The Population of Czechia and Slovakia in 1918–1945. Demografie 60(4): 161–183

Kučera, M. 1994. Populace České republiky 1918-1991. Acta Demographica, Praha: Česká demografická společnost/Sociologický ústav Akademie věd České republiky  

Rychtaříková, J. 2018. Demographic trends and patterns in Czechia and Slovakia during the socialistic era. Demografie 60(4): 184–201

Sobotka, T., Šťastná, A., Zeman, K., Hamplová, D., Kantorová, V. 2008. Czech Republic: A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism. Demographic Research, Special Collection 7, Vol. 19, Article 14, pp. 403-454

 

Další studijní literatura a texty diskutované v hodinách budou vybírány ke každému probíranému tématu a budou průběžně aktualizovány během kurzu.

Poslední úprava: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (02.10.2020)
Požadavky ke zkoušce

- četba zadané literatury a aktivní účast na semináři formou práce ve skupině, diskuse a prezentace závěrů z přečtených textů

- písemně vypracovaná seminární práce dle specifikace na úvodní hodině

Poslední úprava: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (06.10.2021)
Sylabus

1.Úvod  

2.Vybrané aspekty stavu a vývoje obyvatelstva v meziválečném období a v období 2. světové války (1918-1945)

3.Vybrané aspekty demografického vývoje v období 1945-1989

4.Vybrané aspekty demografického vývoje po r. 1989 I.

5.Vybrané aspekty demografického vývoje po r. 1989 II.

6.Vysvětlení proměn rodinného a reprodukčního chování v ČR po r. 1989

Poslední úprava: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (06.10.2021)