Seminář k bakalářské práci II - MD360P80
Anglický název: Seminar to BA Thesis II
Český název: Seminář k bakalářské práci II
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Garant: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360S02
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace
Seminář k bakalářské práci II je zaměřený na jednotlivá témata bakalářských prací. Smyslem je seznámit studenty s okruhem otázek, které jsou v rámci všech bakalářských prací řešeny a zároveň poskytnout prostor každému studentovi, aby vysvětlil, proč si zvolil určité téma, seznámil ostatní se strukturou své práce, jakou použil literaturu a s jakými problémy se při psaní své bakalářské práce setkává. Diskuse se účastní všichni studenti pod vedením pedagoga.

Informace o průběhu a formě online výuky:
Seminář bude probíhat online dle rozvrhované výuky prostřednictvím MS Teams. Podrobné informace a materiály budou sdíleny a doplňovány v prostředí Moodle (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2136).
Výuka v LS 2020/21 je jednou za 14 dní a začíná v týdnu od 15.2.2021.
Poslední úprava: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (06.02.2021)
Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast na seminářích (účast v diskusi o prezentovaných tématech) a prezentace odpovídající části bakalářské práce.

Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (16.03.2018)
Sylabus

Jednotlivé semináře mají náplň podle právě probíraných témat.
Podle nich se vybírá i příslušná studijní literatura.

Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (16.03.2018)