PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k bakalářské práci I - MD360P79
Anglický název: Seminar to BA Thesis I
Český název: Seminář k bakalářské práci I
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Garant: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360S02
Anotace
Seminář k bakalářské práci I je zaměřen na postupy psaní závěrečné práce, na citační normy, na odborné online databáze a doporučená pravidla pro formátování odborného textu. Smyslem semináře je uvedení studenta do problematiky odborného zpracování daného tématu a do přístupu k vědecké práci.

Informace o průběhu a formě výuky:
Výuka v zimním semestru 2023/24 bude probíhat prezenčně dle rozvrhované výuky. V případě změny podmínek osobní přítomnosti studentů na přednáškách a cvičeních přejdeme do prostředí MS Teams.
Materiály budou sdíleny a doplňovány v prostředí Moodle (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2136), tam bude také odevzdávána požadovaná práce na zápočet ze semináře.
Výuka v ZS 2023/24 je jednou za 14 dní a začíná dne 12.10.2023.

Poslední úprava: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (01.10.2023)
Literatura

Jednotlivé semináře mají náplň podle právě probíraných témat.
Podle nich se vybírá i příslušná studijní literatura.

Poslední úprava: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (16.03.2018)
Požadavky ke zkoušce

Odevzdání zpracovaného návrhu a plánované struktury bakalářské práce. Odevzdání proběhne v prostředí Moodle. 

Poslední úprava: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (01.10.2020)
Sylabus

1) Obecná pravidla pro tvorbu a strukturování odborného textu, pravidla pro zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací na KDGD

2) Dostupné zdroje na PřF UK: knihovny, online databáze

3) Práce s literaturou, citace a citační etika: ISO 690

4) Formátování dokumentu

5) Zkušenosti studentů s výběrem tématu, zpracováním práce, s přípravou a průběhem státní závěrečné zkoušky

Poslední úprava: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (01.10.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK