PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geoinformatika - MD360P78
Anglický název: Geoinformatics
Český název: Geoinformatika
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360S07, MD360S11
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (27.03.2018)
Výuka se zaměřuje na geoinformatiku a geoinformační systémy (GIS). Přednášky podávají základní teoretické a aplikační principy geoinformačních systémů. Cvičení jsou prakticky koncipována, naučit studenty pracovat s geoinformačním systémem a prostorovými daty.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (30.03.2018)

KOLÁŘ, J.: Geografické informační systémy 10. Vydání druhé přepracované. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003.

LONGLEY, P. A., GOODCHILD, M. F., MAGUIRE, D. J., and RHIND, D. W. (eds.): Geographical information systems. Volume 1: Principles and technical issues. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1999.

LONGLEY, P. A., GOODCHILD, M. F., MAGUIRE, D. J., and RHIND, D. W. (eds.): Geographical information systems. Volume 2: Management issues and applications. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1999.

TUČEK, J. Geografické informační systémy: principy a praxe. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1998.

ZEILER, M. Modeling our world: the ESRI guide to geodatabase concepts. Redlands: ESRI Press, 2010.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (27.03.2018)

Ústní zkouška z probírané látky na přednáškách a doporučené literatury
Zápočet na základě odevzdaných úloh a přezkoušení praktických dovedností v GIS

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (29.03.2018)

Co jsou geoinformační systémy (GIS)
Historie GIS
Základní funkce GIS
Model krajiny
Digitální model prostorových dat
Prostorová topologie
Zdroje prostorových dat
Pořizování prostorových dat
Principy a systémy dálkového průzkumu Země
Metody zpracování prostorových dat
Databázové systémy a správa databáze
Hodnocení kvality dat
Funkce na analýzu dat, Geoprocessing 
Překrytí (Overlay) 
Hlavní zdroje prostorových dat 
Funkce v okolí
Síťové analýzy/funkce šíření 
Aplikace GIS 
Databázová složka v GIS 
SDI – webový GIS 
Výstupové funkce v GIS, 3D
Open GIS, Open Data 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK