PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Relační databáze pro demografy - MD360P44N
Anglický název: Relational Databases for Demographers
Český název: Relační databáze pro demografy
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Je zajišťováno předmětem: MD360P44
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P44
Je neslučitelnost pro: MD360P44
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem je získat elementární informace o relačních databázích při práci jako klient a umět řešit základní uživatelské dotazy do databáze, reprezentované prostředím SAS.
Poslední úprava: Kraus Jaroslav, Ing., Ph.D. (09.11.2014)
Literatura -

Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech,
Pokorný J., Academia, 1992
Vytváříme relační db aplikace, Riordan R., CPress

SAS® 9.4 SQL Procedure - User’s Guide:

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/sqlproc/65065/HTML/default/viewer.htm#titlepage.htm

Poslední úprava: Kraus Jaroslav, Ing., Ph.D. (09.11.2014)
Sylabus -

Úvod do relačních databází
Databázové objekty
Práce s daty v RDBMS
Úvod do SAS/SQL
Struktura dotazovacího jazyka, SAS funkce
Základní dotazy
Přehled SQL Procedury, specifikace sloupců, sumarizace, vnořené dotazy
Propojování tabulek
Horizontální a vertikální propojování tabulek
Vytváření a modifikace tabulek a pohledů
Tvorba tabulek, pohledů, indexů
Další rysy SQL
Nastavení procedury SQL, slovníky tabulek a pohledů

Kurs je zakončen písemnou zkouškou.

Poslední úprava: Kraus Jaroslav, Ing., Ph.D. (10.11.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK