PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Demografické aplikace SAS I - MD360P38N
Anglický název: SAS Applications in Demography I
Český název: Demografické aplikace SAS I
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2336
Garant: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P38
Je prerekvizitou pro: MD360P61
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (13.09.2018)
Základní práce se software SAS (principy programování, základní procedury, práce s daty, výstupy) s využitím demografických dat. Studenti se naučí základní principy práce ve statistickém software, nutnou přípravu dat a možné aplikace v oblasti demografie.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (13.09.2018)

Povinná literatura:

  • Materiály v Moodle
  • Manuál SAS
  • Step-by-Step Programming with Base SAS 9.4.
    PDF (19.3MB) | HTML

Doporučená literatura:

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (13.09.2018)

Závěrečné hodnocení se skládá ze dvou částí:

Průběžná práce zahrnuje v Moodle zadávané dílčí úkoly založené na látce probrané při výuce s využitím vlastních dat. Zadání i odevzdání probíhá zásadně v prostředí Moodle. Splnění úkolu, jeho úplnost a kvalita bude hodnoceno body od 0 do 100 (v Moodle). Během semestru je plánováno cca 6 úkolů (bude upřesněno dle probrané látky). Termín odevzdání jednotlivých úkolů je 1 až 2 týdny od jejich zadání (pro každý úkol bude specifikováno v Moodle a při výuce). Odložení plnění lze domluvit individuálně a pouze před uplynutím lhůty pro odevzdání.

Semestrální projekt představuje vypracování ucelené analýzy vlastních demografických dat v prostředí SAS. Jedná se o základní popisnou statistiku datových souborů, proměnných a vztahů mezi nimi vč. adekvátních výstupů. Podmínky odevzdání budou upřesněny v Moodle a při výuce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (13.09.2018)

1.       Úvod k software SAS – výhody tohoto sw, možné využití, pracovní prostředí, knihovny, instalace sw, Akademický program, zdroje informací, práce s manuálem, help

2.       Programovací proces, typy souborů v SAS, vytváření knihoven, možnosti importu dat (IMPORT, EXPORT, LIBREF)

3.       Data step, procedury, základní principy psaní kódu, poznámkování kódu, proc PRINT, proc CONTENTS

4.       Vytváření knihoven, načítání dat, práce s datovými soubory, diagnostika chyb, vzorové příklady a vzorová data v SAS

5.       Proc MEANS, Proc UNIVARIATE, procvičení

6.       Podmínky – WHERE, IF, ELSE, operátory, výstupy – formáty, OUTPUT

7.       Práce se soubory – SET, MERGE, SORT, DROP, KEEP

8.       Proc TABULATE, Proc FREQ, analýza podsouborů – BY

9.       Proc CORR, procvičení předchozích témat

10.   Grafické výstupy – PLOT, úprava výstupů – TITLE, FOOTNOTE

11.   Procvičení, možnosti rozšíření jednotlivých procedur

12.   Dokončení semestrálního projektu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK