PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Informatika pro demografy - MD360P04
Anglický název: Computer Use for Demographers
Český název: Informatika pro demografy
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 80
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MD360P72
Garant: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Mgr. Tereza Havelková
RNDr. Jitka Slabá, Ph.D.
Mgr. Hana Třísková
Je neslučitelnost pro: MD360P72
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (09.02.2016)
Cílem kurzu je rozvinout dovednosti studentů v práci s výpočetní technikou, které jsou nezbytné pro její základní aplikace stejně jako pro absolvování dalších technicky zaměřených kurzů. Studenti se seznámí s možnostmi využití základních softwarových programů při řešení vybraných demografických úloh.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (18.03.2018)

Studijní literatura:

M. Laurenčík (2015): Excel pokročilé nástroje – funkce, makra, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady. Praha: Grada Publishing, a.s.

M. Laurenčík (2017): Excel 2016 – práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada Publishing, a.s.

M. Laurenčík a kol. (2013): jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu. Praha: Grada Publishing, a.s.

M. Laurenčík (2013): Programování v Excelu 2010 a 2013 – záznam, úprava a programování maker. Praha: Grada Publishing, a.s.

J. Pecinovský, R. Pecinovský (2016): Office 2016 – Průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, a.s.

J. Pecinovský, R. Pecinovský (2016): Windows 10 snadno a rychle. Praha: Grada Publishing, a.s.

J. Pecinovský, R. Pecinovský (2016): Windows 10, průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, a.s.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (03.10.2018)

Předmět je ukončen zápočtem, který bude udělen na základě splnění podmínek docházky (maximálně jedna neomluvená absence) a vypracování průběžně zadávaných samostatných úkolů. Do konce zápočtového týdne musí být odevzdány všechny úlohy zadané na cvičeních.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (03.10.2018)

Tematické okruhy:

1. Optimální programové vybavení pro studenta bakalářského oboru demografie

2. Vyhledávání demografických informací na webu prostřednictvím technologie Google search

3. Přehled základních pravidel počítačové typografie a jejich aplikace při přípravě bakalářské a diplomové práce

4. Total Commander: efektivní využití správce souborů

5. MS Word: základy práce s textovým editerom

6. Tvorba grafů v aplikaci MS Excel

7. Vytváření jednoduchých maker v prostředí programu MS Excel

8. Využití vybraných funkcí programu MS Excel pro optimalizaci práce s datovými soubory

9. Vytváření prezentací pomocí aplikace MS PowerPoint

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK