PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Výzkumný projekt - jednooborové učitelství chemie - MC280VPCH
Anglický název: Research project - single-discipline of teaching chemistry
Český název: Výzkumný projekt - jednooborové učitelství chemie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vyučující: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (25.10.2019)
Tento předmět je rozšířením závěrečné práce pro studenty jednooborového studia především z důvodu oborově didaktického výzkumu většího rozsahu nebo náročnějšího vývoje nových vzdělávacích prostředků s následným ověřováním ve vzdělávací praxi.
Zapisují studenti se souhlasem vedoucího závěrečné práce a garanta. Podmínky pro udělení zápočtu stanoví vedoucí závěrečné práce.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (28.05.2019)

Dle doporučení vedoucího projektu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (28.05.2019)

Podmínky pro udělení zápočtu stanoví vedoucí závěrečné práce.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (27.09.2019)

Plán prací sestaví vedoucí projektu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK