PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Výzkumný a vzdělávací projekt - MC280VP2
Anglický název: Research and educational project
Český název: Výzkumný a vzdělávací projekt
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (25.10.2019)
Tento předmět je rozšířením závěrečné práce především z důvodu oborově didaktického výzkumu většího rozsahu nebo náročnějšího vývoje nových vzdělávacích prostředků s následným ověřováním ve vzdělávací praxi.
Zapisují studenti se souhlasem vedoucího závěrečné práce a garanta. Podmínky pro udělení zápočtu stanoví vedoucí závěrečné práce.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (19.09.2019)

Dle doporučení vedoucího projektu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (19.09.2019)

Podmínky pro udělení zápočtu stanoví vedoucí závěrečné práce.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (27.09.2019)

Plán prací sestaví vedoucí projektu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK