PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Zpracování bakalářské práce a prezentační dovednosti - MC280P72
Anglický název: Bachelor thesis and presentation skills
Český název: Zpracování bakalářské práce a prezentační dovednosti
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (25.10.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pravidly a postupy používanými při psaní vědeckého textu a s využitím prezentačních techniky. Cílem předmětu je rozvoj praktických dovedností studentů při psaní vědeckého textu, vědecké prezentace a práce s vhodnými softwarovými nástroji. Účastníci si sami osvojené znalosti procvičí při práci na PC.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (27.09.2019)

Doporučenou literaturou jsou instrukce pro psaní odborného textu a manuály jednotlivých programů a nápovědy on-line služeb. Instrukce pro psaní závěrečných prací jsou ke stažení zde: https://www.natur.cuni.cz/chemie/educhem/ke-stazeni

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (27.09.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast a splnění praktického testu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (30.09.2019)

• Obecný úvod (hardware, software, operační systémy)

• Jak vypadají závěrečné práce v oboru didaktika chemie – koncepce a ověřování experimentů, experimentální práce v laboratoři, dotazníková šetření, tvorba didaktických materiálů, podpora výuky

• Jak psát bakalářskou práci – struktura, členění, odborný styl, instrukce

• Práce s odbornou literaturou – WoS, ERIC, plné texty článků – on-line, knihovny, internetové zdroje, citace

• Citační manager – Zotero, import citací z webu a spolupráce s textovým editorem

• MS Office – Word: pokročilejší funkce (kódy polí, styly, křížové odkazy, aut. obsah, jazyk. nástroje, revize, porovnání...), export PDF/A

• MS Office – Excel: zpracování dat, grafy, výpočty...

• MS Office – PowerPoint: pokročilejší funkce, volba vhodného barevného schématu, fontu a množství textu, kompatibilita

• Alternativní kancelářský SW

• Výuková a prezentační technika – dataprojektory

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK