PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Distanční vzdělávání v chemii - MC280P64A
Anglický název: Education in Chemistry - distance learning
Český název: Distanční vzdělávání v chemii
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: 2
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. (20.04.2011)
Přednáška a cvičení Distanční vzdělávání v chemii si klade za cíl nejen vytvořit teoretické základy v problematice současného fenoménu, ale také umožnit studentům vhled do jednotlivých rolí v distančním vzdělávání a také praktický nácvik dovedností nutných pro tyto role.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. (20.04.2011)

Čipera,J. : Rozpravy o didaktice chemie I, Karolinum,UK Praha 2000

Čipera,J. : Rozpravy o didaktice chemie II, Karolinum,UK Praha 2001

Květoň,K.: Základy on - line výuky a e - Learnig CESNET, ČVUT, Praha 2002

Průcha, J.; Míka, J.: Distanční studium v otázkách, CSVŠ, Praha, 2000

Zlámalová, H.: Příručka pro tutory distančního vzdělávání, VŠB-TUO, Ostrava

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. (13.02.2014)

Zápočet:
 docházka min. 75 %

Zkouška:
 ústní (teorie + praktické úlohy)  v rozsahu přednášek a cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. (20.04.2011)

1. Úvod do problematiky DiV

2. Historie a druhy DiV

3. Přednosti a nedostatky DiV

4. Průběh studia, vztahy mezi účastníky

5. Komunikace

6. LMS Moodle a další systémy

7. Práce v kurzu

8. Tvorba a správa kurzu 1

9. Tvorba a správa kurzu 2

10. Dokumenty a multimédia vhodná pro DiV

11. Návrh a příprava videozáznamu chemického experimentu

Součástí je také studentská práce s LMS Moodle, návrh, tvorba a pilotáž kurzu, vyzkoušení si role autora, tutora i účastníka kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK