PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Počítače a internet v chemii I - MC280P64
Anglický název: Computer and Internet in Chemical Education I
Český název: Počítače a internet v chemii I
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: 2
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1467
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Je záměnnost pro: MC280P71
Anotace -
Výuka je zaměřena na práci s moderními informačními technologiemi, na používání počítačů a internetu v práci učitelů chemie. Přednášky a praktická cvičení jsou určena studentům navazujícího studia učitelských kombinací s chemií. Cílem předmětu je rozvoj praktických dovedností studenta pro práci s volně dostupnými programy použitelnými v chemickém vzdělávání, s chemickými databázemi volně dostupnými na internetu a se SW vhodnými pro kreslení a vizualizaci molekul. Kurs je veden formou kombinace frontální výuky a vlastního praktického cvičení na počítači v poměru zhruba 1:2.
Kurz probíhá prezenčně, v případě nemožnosti navštěvovat fakultu či znemožnění prezenční výuky bude kurz probíhat v on-line prostředí ZOOM.
Do platformy ZOOM je nutné hlásit se fakultním/univerzitním e-mailem a fakultním/univerzitním loginem!
Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (11.10.2020)
Literatura -

- ChemSketch Tutorial (pro verzi 10.0 také v češtině)
- ChemSketch Reference Manual
- ChemSketch User's Guide (pro verzi 5.0 také v češtině)


Poslední úprava: Martínek Václav, doc. RNDr., Ph.D. (30.09.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast. Vlastní zkouška je kombinovaná a skládá se z písemné části (průběžný a závěrečný praktický test) a ústní zkoušky.

Poslední úprava: Martínek Václav, doc. RNDr., Ph.D. (25.10.2019)
Sylabus -

ACD Labs ChemSketch - základy, mod draw a structure, 3D Viewer, pokročilé funkce, spolupráce s MS Office a databázemi
3D vizualizace molekul - orbitaly, malé molekuly a biomolekuly, Discovery Studio Visualizer
Chemické databáze - malých molekul a léčiv, biomolekul, proteinová databanka, VSEPR
Grafické editory
Google dokumenty a aplikace
Chytrá zařízení ve výuce chemie

Poslední úprava: Martínek Václav, doc. RNDr., Ph.D. (30.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK