PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biochemie III (b) - MC280P24
Anglický název: Biochemistry III
Český název: Biochemie III (b)
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 2
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1463
Garant: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Neslučitelnost : MC280P24B
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (25.10.2019)
Přednáška Biochemie III (b) je určena pro studenty posledního ročníku magisterského studia učitelských kombinací s chemií. Je doporučena jako příprava na státní závěrečnou zkoušku z biochemie na katedře učitelství a didaktiky chemie. Cílem přednášky je především zopakovat si základy biochemie v kontextu výuky biochemie na střední škole.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (27.04.2017)

Biochemie základní kurz - kolektiv pracovníků katedry biochemie 2009 (popř. 2005)
Biochemie - Voet D., Voetová J.G. (1995)
Barevný atlas biochemie  - Koolman J. a kol. Grada (2012)
Fundamentals of Biochemistry - Voet a kol. 2. vydání (2006)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (25.10.2019)

K zápočtu je nutná alespoň 80% účast a prezentace daného biochemického tématu. Pro splnění zkoušky je třeba rovněž úspěšně složit komplexní test a také ústní zkoušku.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (27.04.2017)

Úvod, složení živých organismů
Sacharidy: rozdělení, struktura, funkce
Aminokyseliny: rozdělení, struktura, vlastnosti; peptidy
Proteiny: struktura, rozdělení, složené proteiny
Enzymy: rozdělení, reakční rovnováhy, enzymová kinetika, inhibice, regulace (alosterie)
Nukleové kyseliny: stavební složky, rozdělení, struktura
Replikace, transkripce, translace, proteosyntéza
Lipidy a biomembrány: rozdělení, vlastnosti a funkce, metabolismus (β-oxidace), biosynthesa, žlučové kyseliny, ketolátky
Vitaminy, kofaktory a "makroergické" sloučeniny, svalový stah
Glykolýza, glukoneogeneze, pentosový cyklus
Oxidační dekarboxylace, citrátový cyklus, dýchací řetězec (oxidativní vs. substrátová fosforylace) • Základní vztahy v metabolismu, rozdělení organismů, katabolismus, anabolismus
Biochemie člověka I: trávení (enzymy), proteolýza a proteasy, krev (přenos O2, hemoglobin, erytrocyt)
Biochemie člověka II: hormony, nervová soustava (neurotransmitery), signální molekuly, metabolismus cizorodých látek
Fotosyntéza, Calvinův cyklus, C3, C4 a CAM rostliny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK