PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Organická chemie III (b) - MC280P23
Anglický název: Organic Chemistry III (b)
Český název: Organická chemie III (b)
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 2
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: bude od 2007/08
Garant: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
Neslučitelnost : MC280P23B
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (27.04.2017)
Kurs organické chemie určen především studentům učitelství chemie. Cílem předmětu je příprava studentů ke státní závěrečné zkoušce. Náplní seminářů je opakování a procvičování jednotlivých kapitol organické chemie - uhlovodíky a deriváty uhlovodíků, jejich názvosloví, reaktivita a vlastnosti, mechanismy reakcí, stereochemie,izomerie a přírodní látky.


Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (27.04.2017)

1. McMurry J.: Organic Chemistry. Brooks/Cole, Pacific Grove 1992.

2. Lewis D.E.: Organic Chemistry - A Modern Perspective. WCB, Boston 1996.

3. Pacák J.: Poznáváme organickou chemii. SNTL Praha 1989.

Studijní literatura:

1. McMurry J.: Organic Chemistry. Brooks/Cole, Pacific Grove 1992.

2. Lewis D.E.: Organic Chemistry - A Modern Perspective. WCB, Boston 1996.

3. Pacák J.: Poznáváme organickou chemii. SNTL Praha 1989.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (27.04.2017)

Zápočet: průběžné písemky - na zápočet nutno získat celkově 60% bodů, případně možnost celkového zápočtového testu rovněž na 60% bodů

Zkouška: nutný zápočet, ústní

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (27.04.2017)

Kurz organické chemie navazující na přednášku Organická chemie I a Organická chemie II.

Náplň seminářů:

Alkany - nomenklatura, vlastnosti, reaktivita,radikálová substituce, zástupci

Cykloalkany - nomenklatura, vlastnosti, reaktivita, zástupci

Alkeny a dieny -nomenklatura, vlastnosti, reaktivita, zástupci

Alkyny - nomenklatura, vlastnosti, reaktivita, zástupci

Areny - nomenklatura, vlastnosti, reaktivita, zástupci

Halogenderiváty uhlovodíků - nomenklatura, vlastnosti, reaktivita, zástupci

Dusíkaté deriváty - nitrosloučeniny, nitrososloučeniny, aminy - nomenklatura, vlastnosti, reaktivita, zástupci

Kyslíkaté deriváty - alkoholy, fenoly, ethery, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny, funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin - nomenklatura, vlastnosti, reaktivita, zástupci

Izomerie - konstitucni, chiralita sloučenin, stereoizomerie

Přírodní látky - sacharidy, nukleové kyseliny, alkaloidy, heterocykly,izoprenoidy atd.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (27.04.2017)

Předmět navazuje na přednášky Organická chemie I a II (b) (MC280P66B a MC280P67B. Pro propojení teorie s experimentálními poznatky je vhodné současně navštěvovat předmět Experimenty ve výuce chemie II (MC280C05).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK