PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Experimenty ve výuce chemie I - MC280C04
Anglický název: Laboratory Experiments in Chemical Education I
Český název: Experimenty ve výuce chemie I
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D.
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: MC280C15, MC280P63A
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. (05.10.2016)
Během praktických seminářů studenti provedou 30 školních chemických pokusů, rozdělených do šesti tematických skupin anorganické chemie:
1) Vodík a jeho sloučeniny
2) Kyslík a jeho sloučeniny
3) Prvky skupiny VIIA a jejich sloučeniny (halogeny)
4) Prvky skupiny VIA a jejich sloučeniny (především síra)
5) Prvky skupiny VA a jejich sloučeniny (dusík, fosfor), kovy a kovové sloučeniny
Praktické semináře jsou čtyřhodinové bloky zařazeny týdně po polovinu semestru. Během každého semináře studenti provádějí experimenty z jedné základní skupiny, takže během celého semestru získají všechny nezbytné dovednosti pro provádění pokusů na středních školách.
Částí seminářů je také teoretická příprava na experimentální práci, která zahrnuje následující témata: Bezpečnost v chemické laboratoři, Techniky ve školní chemické laboratoři, Motivace žáků pro práci ve školní chemické laboratoři a Vybavení chemické laboratoře pro SŠ.
Literatura
Poslední úprava: RENA (06.01.2003)

Čtrnáctová, H., Halbych, J.: Didaktika a technika chemických pokusů, UK v Praze, Karolinum 1997

Čtrnáctová, H. a kol.: Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost, Praha, Prospektrum, 2000.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. (05.10.2016)

Podmínkou udělení zápočtu a zkoušky je úspěšná realizace všech zadaných úloh (26, dle obtížnosti) a odevzdání věcně i formálně správně vypracovaných protokolů a pracovních listů z těchto úloh. Další součástí je úspěšné složení bodovaného testu (60 minut, na min. 60 %).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. (05.10.2016)

1. cvičení: Bezpečnost práce ve školní chemické laboratoři
2. cvičení: Technika práce ve školní chemické laboratoři
3. cvičení: Chemický pokus a moderní didaktické
4. cvičení: Cíl a struktura chemického pokusu ve výuce chemie
5. cvičení: Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
6. cvičení: Chemický pokus jako součást poznávacích postupů a metod ve výuce chemie
Seznam laboratorních úloh
1. Vodík a jeho sloučeniny
2. Kyslík a jeho sloučeniny
3. Prvky skupiny VII. A a jejich sloučeniny (halogeny)
4. Prvky skupiny VI. A a jejich sloučeniny (síra)
5. Prvky skupiny V. A a jejich sloučeniny (dusík, fosfor)
6. Kovy a jejich sloučeniny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK