PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - MC270T59
Anglický název: Expertising Course in Practical Organic Chemistry
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Vyučující: prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: SMRCEK (25.04.2002)
Odborná praxe zahrnuje ca. třítýdenní pobyt na některém z výzkumných pracovišť (především Ústav organické chemie a biochemie AV ČR), kde se posluchači na praktických syntetických úkolech seznamují s dalšími postupy a metodikami užívanými v organické syntéze a analýze.
Literatura
Poslední úprava: prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. (05.05.2012)

Literatura bude doporučena na pracovišti, kde bude probíhat praxe.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. (25.04.2013)

Splnění požadavků hostujícího pracoviště (účast na řešení projektu), odevzdání protokolu, který bude na konci obsahovat vyjádření vedoucího skupiny daného hostujícího pracoviště k dosaženým výsledkům a doporučení k udělení zápočtu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK