PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z organické chemie I - MC270P20
Anglický název: Seminar on Advanced Organic Chemistry I
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2013 do 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 2019-Rozpis_prednasek.pdf Rozpis přednášek prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. (30.06.2016)
Přednáškový kurz je zaměřen na pokročilé partie organické chemie.

1. Radical reactions in organic synthesis
2. Cycloaddition reactions
3. HSBA
4. Supramolecular polymers
5. Cyclobutadiene and Dewar benzenes in organic synthesis
6. Biotransformation of organic molecules
7. Dynamic combinatorial chemistry
8. Molecular machines and devices
9. Applied organic synthesis
10. Fotochemistry
11. Allenes and their reactions
12. Bioorthogonal chemistry (organic chemistry in biomolecules)
13. Bioorthogonal chemistry (organic chemistry in biomolecules)

For ERASMUS students in English.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (15.09.2014)

Jedná se o přehledné články vycházející zejména v časopisech:

Chemical Reviews

Chemical Society Reviews

Angewandle Chemie International Edition

European Journal of Organic Chemistry

 

Speciální elektronické materiály nejsou k dispozici.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (20.02.2019)

Ustní zkouška v rozsahu přednášené látky a dodaných aktuálních materiálů z časopisecké literatury.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. (01.07.2016)

1. HSBA (Jan Veselý)

Pearson’s theory of acids and bases and its applicaiton in in organic synthesis. Ambivalent nucleuophile reactivity and confrontation with Mayr theory, etc.

2. Fotochemistry (Jana Roithová)

Physical concepts of photochemistry will be briefly summarized and several examples of photochemical reactions from organic chemistry will be discussed (Norrish reactions, photoisomerizations, photoremovable protecting groups).

3. Cycloaddition reactions (Aleš Machara)

Classical examples of cycloaddition, ene and electrocyclic reactions in toal syntheses.

4. Cyclobutadiene and Dewar benzenes in organic synthesis (Martin Kotora)

Preparation of cyclobutadiene, its reactions and application in organic synthesis (syntheses of natural compounds). Preparation of Dewar benzenes, their properties, rearrangements and application in organic synthesis.

5. Allenes and their reactions (Jan Veselý)

Preparation of allenes, stability and reactivity, their cycloaddition reations and other applications in organic synthesis.

6. Selected rearrangements in organic synthesis (Jan Veselý)

Selected [2,3]-sigmatropic rearrangements, rearrangements associated with ring expansion or contraction, their application in total syntheses of natural compounds.

7. Radical reactions in organic synthesis (Martin Kotora)

Introduction into radical reactions and their comparison with ionic reactions. McCombie-Bartona reaction (deoxygenation), reductive dehalogenation and its application in tandem reactions (formation of C-C bonds), cycloaromatization, radical reactions in total syntheses of natural compounds.

8. Applied organic synthesis (Aleš Machara)

Application of transition metal compounds in synthesis of API: characteristic features of processes; important examples of C-C/C-N bond formations, catalytic oxidation, asymetric hydrogenation; techniques for removal of traces of transition metals from API

9. Bioorthogonal chemistry (organic chemistry in biomolecules)(Michal Hocek)

Fundamentals of biomolecule synthesis Základy syntéz biomolekul (peptidy, oligonukleotidy, oligosacharidy) a biokonjugační reakce (click reakce, ligace atd.)

10. Dynamic combinatorial chemistry (Dušan Drahoňovský)

Dynamic covalent and supramolecular systems, virual structural libraries, molecular selection and evolution, examples of application

11. Supramolecular polymers (Jindřich Jindřich)

Mechanism of supramolećular polymerization, supramolecular polymers based on hydrogen bonding, polymerization of ditopic cavitand monoers, cyclodextrin supramolecular polymers, methods of supramolecular polymer characterization, stimuli responsive systems

12. Molecular machines and devices Dušan Drahoňovský)

General concept, electron and energy transfer, molecular switches, logic devices, mechanical movement of molecules - linear, rotational etc.

13. Biotransformation of organic molecules (Stanislav Smrček)

Biocatalyst classification, mechanism of biocatalytic reactions (redox, substitution, addition, elimination, hydrolysis, racemate separation), enzymatic reactions in organic solvents, cultivation and isolation mezthods in biocatalysis

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK