PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Seminář z organické chemie - MC270C28
Anglický název: Organic Chemistry Seminar
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2013 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: SMRCEK (15.01.2003)
Náplní semináře jsou diskuse o současných trendech v organické chemii za aktivní účasti studentů a akademických pracovníků chemických kateder. Studenti přednáší na dané téma ze současné literatury eventuelně připraví presentaci formou posteru. Součástí semináře jsou i diskuse o postupu řešení diplomových témat a jiných výzkumných programů, katedry. Seminář je otevřen pro fakultní i mimofakultní zájemce.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (15.09.2014)

Původní články ze současné organické literatury

Selected original papers from current organic chemistry literature.

 

Speciální elektronické materiály nejsou k dispozici.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (27.09.2018)

Požadavky pro udělení zápočtu.

1. Účast na seminářích.

2. Domácí úkol ke každému semináři musí být odevzdán 2 dny před začátkem dalšího semináře. (Pokud nebudou odevzdány včas v zadaném počtu nebude zápočet udělen.)

3. Vypracování seminární práce. Musí být odevzdána před koncem semestru, pokud nebude stanoveno jinak.

4. Referát o diplomové práci. Rozvrh referátů bude oznámen na prvním semináři.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (14.11.2011)

Upozornění: pokud nebude uvedeno jinak, tak seminář začíná hned v prvním týdnu semestru. Pokud se seminář nebude konat v plánovaném termínu bude náhradní termín určen vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK