PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář B - MC260S46B
Anglický název: Seminar B
Český název: Seminář B
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem
Garant: doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Vyučující: Ing. Lucie Nová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. (24.11.2017)
Jedná se o otevřenou formu výuky formou veřejně přístupného semináře katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Na semináři pravidelně referují studenti magisterského a postgraduálního studia o průběhu a výsledcích svých diplomových, resp. disertačních prací, pracovníci katedry o svém výzkumu a přední čeští i zahraniční odborníci o nejnovějším vývoji v chemii. Všechny prezentace na semináři (jak studentů, tak hostů) jsou v angličtině.
Literatura -
Poslední úprava: ZUSKOVA (30.01.2003)

není nutná

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. (06.06.2019)

Zápočet je udělen studentům magisterského studia na základě jejich aktivní účasti na semináři: Docházka + položení alespoň tří dotazů v diskusi + krátká prezentace (10 min., anglicky), při níž referují o stavu řešení svých diplomových prací.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. (06.06.2019)

Program seminářů v aktuálním semestru lze najít na https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/seminare.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK