PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2007/2008
   Přihlásit přes CAS
Seminář - MC260S46A
Anglický název: Seminary
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2005 do 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://prfdec.natur.cuni.cz/~pmc/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. (24.11.2017)

Jedná se o otevřenou formu výuky formou veřejně přístupného semináře katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Na semináři pravidelně referují studenti magisterského a postgraduálního studia o průběhu a výsledcích svých diplomových, resp. disertačních prací, pracovníci katedry o svém výzkumu a přední čeští i zahraniční odborníci o nejnovějším vývoji v chemii.
Literatura
Poslední úprava: ZUSKOVA (30.01.2003)

není nutná

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. (13.04.2016)

Zápočet je udělen studentům magisterského studia na základě krátké prezentace (10 min., anglicky), při níž referují o stavu řešení svých diplomových prací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK