PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Experimentální metody fyzikální a makromolekulární chemie I - MC260S27Z
Anglický název: Experimental methods physical and macromolecular chemistry I
Český název: Experimentální metody fyzikální a makromolekulární chemie I
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Michal Mazur, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. (06.06.2019)
Studenti absolvují praktická cvičení (spojená s přednáškou), v nichž získají základní informace o některých fyzikálněchemických metodách. Předmět je určen výlučně pro studenty magisterských studijních oborů Fyzikální chemie, Biofyzikální chemie a Makromolekulární chemie.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. (06.06.2019)

Návody k úlohách jsou k dispozici na http://lynette.natur.cuni.cz/stepanek/vyuka/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. (06.06.2019)

Studenti získají zápočet po předložení protokolů s daty získanými na cvičeních a diskusí výsledků.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. (06.06.2019)

časově rozlišená fluorescenční spektroskopie

laserová kinetická spektroskopie

rastrovací elektronová mikroskopie

mikroskopie atomárních sil

kvadrupólová hmotnostní spektroskopie

spektroskopie elektronové paramagnetické rezonance

rentgenová fotoelektronová spektroskopie

fluorescenční korelační spektroskopie

měření povrchového napětí metodou visící kapky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK