PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2007/2008
   Přihlásit přes CAS
Základy optické spektroskopie - MC260P94
Anglický název: Introduction to Optical Spectroscopy
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007 do 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Petr Bouř, CSc.
doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Petr Bouř, CSc.
Anotace
Poslední úprava: XBOUR/NATUR.CUNI.CZ (07.10.2009)

Přednáška by měla poskytnou všeobecný přehled o fyzikálních základech optické spektroskopie a seznámit posluchače s experimentálními aspekty moderních spektroskopických metod. Součástí budou ukázky laboratoří.
Literatura
Poslední úprava: XBOUR/NATUR.CUNI.CZ (07.10.2009)

skripta

http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta.pdf

http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta2.doc

Molecular Vibrational?Rotational Spectra, D. Papousek and M. R. Aliev, Elsevier, Amsterdam, 1982.

Density-Functional Theory of Atoms and Molecules, R. Parr, W. Yang, Oxford University Press 1989.

Josef Kvasnica, Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha, 1985.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: XBOUR/NATUR.CUNI.CZ (06.12.2011)

Zkouška se skládá z testu, jednoduché otázky jsou shodne se sylabem a probranymi okruhy (Základy teorie elektromagnetického záření,spektrální techniky používané v chemii a biologii, poruchový počet, pravděpodobnost přechodu, spektrální intenzity,zdroje záření, lasery,simulace spekter pomocí běžných kvantově-chemických programů,detekce světla, optické elementy, nelineární jevy v optice a jejich využití ve spektroskopii, časově rozlišená spektroskopie).

Sylabus
Poslední úprava: XBOUR/NATUR.CUNI.CZ (07.10.2009)

1. Základy teorie elektromagnetického záření (Maxwellovy rovnice, interakce světla s hmotou, polarizovatelnost, komplexní permitivita)

2. Poruchový počet, pravděpodobnost přechodu, spektrální intenzity

3. Srovnání kvantově-elektrodynamického a klasického popisu pole, Casimirův jev, spontánní emise

4. Spektrální techniky používané v chemii a biologii (elektronový cirkulární dichroismus, vibrační absorpce a cirkulární dichroismus, Ramanův rozptyl a Ramanova optická aktivita)

5. Výpočty a simulace spekter pomocí běžných kvantově-chemických programů

6. Exkurze do Ramanovy laboratoře

7. Zdroje záření, lasery,

8. Přístrojové vybavení pro spektroskopii, detekce světla, optické elementy

9. Nelineární jevy v optice a jejich využití ve spektroskopii

10. Časově rozlišená spektroskopie

11. Exkurze: terahertzová spektroskopie, ultrarychlé experimenty, infračervený spektrometr.

12. Opakování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK