PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2007/2008
   Přihlásit přes CAS
Elektronová struktura komplexních molekulových systémů a biomolekul - MC260P82
Anglický název: Electronic Structure of Complex Molecular Systems and Biomolecules
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007 do 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: NACHTIG/NATUR.CUNI.CZ (16.12.2009)

Přednáška seznamuje studenty se základními pojmy, modely a metod molekulového modelování (s hlavním důrazem na kvantovou chemii) na takové úrovni, jež by umožňovala studentům aplikovat tyto metody při řešení konkrétních problémů. Kromě teorie se studenti učí i pracovat s kvantově chemickým softwarem. Přednáška je určena zejména studentům, kteří se chtějí zabývat molekulovým modelováním.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. (05.12.2011)

Zkoušku může skládat student, který předloží zpracované příklady ze cvičení.

Zkouška se skládá z písemné části a z ústní části v rozsahu probírané látky (viz. sylabus).

Sylabus
Poslední úprava: NACHTIG/NATUR.CUNI.CZ (16.12.2009)

Adiabatická a Bornova-Oppenheimerova aproximace. Variační metoda. Stacionární poruchová teorie. Hellmannova-Feynmanova věta. Moment hybnosti. Spinové vlastní funkce.

Hartreeho-Fockova metoda. Model nezávislých částic. Slaterova-Condonova pravidla. Hartreeho-Fockovy-Roothaanovy rovnice. Populační analýza. Báze atomových orbitalů.

Korelační energie. Konfigurační interakce. Moellerova-Plessetova poruchová teorie. Spřažené klastry. Multireferenční metody.

Teorie funkcionálu hustoty. Hohenbergovy-Kohnovy teorémy. Kohnovy-Shamovy rovnice. Výměnné a korelační funkcionály.

Pseudopotenciály. Relativistické efekty. Periodické modely.

Stacionární body na hyperplochách potenciální energie.

Semiempirické metody a mezimolekulové potenciály.

Výpočty fyzikálních a chemických vlastností.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: NACHTIG/NATUR.CUNI.CZ (16.12.2009)

Studenti musí mít alespoň základní znalosti práce v operačním systému LINUX.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK