PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Globální koncepce ochrany ŽP - MC260P71
Anglický název: Environment from a global perspective
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.
Neslučitelnost : MO550P34
N//Je neslučitelnost pro: MO550P34
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (24.02.2004)
Hodnocení otázek životního prostředí z hlediska jejich globálního významu. Způsoby řešení s důrazem na fungování mezinárodních institucí (organizace, úmluvy, dokumenty, konference).
Literatura
Poslední úprava: ZUSKOVA (24.02.2004)

Moldan B.: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, Karolinum Praha (2001)

Moldan B.: (Ne)udržitelný rozvoj, ekologie hrozba i naděje. Karolinum Praha (2001)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK