PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Numerické a algoritmické metody v kvantové chemii - MC260P62
Anglický název: Numerical and algorithmical methods in quantum chemistry
Český název: Numerické a algoritmické metody v kvantové chemii
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc.
Vyučující: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc.
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (10.02.2003)
Tato přednáška a cvičení je určena těm studentům, kteří mají hlubší zájem o kvantovou chemii a chtějí se dozvědět, jak vypadá v praxi implementace kvantově chemických metod. Tento kurz se omezuje na Hartree-Fockovu metodu, ale všechny její kroky se probírají do takové hloubky, aby byl student schopen napsat vlastní implementaci této metody, což je náplní cvičení.
Literatura
Poslední úprava: ZUSKOVA (10.02.2003)

T. Helgaker, P. Joergensen, J. Olsen: Molecular Electronic Structure Theory, Wiley, Chichester (2000).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. (16.12.2011)

Zkouška probíhá ústní formou s písemnou přípravou v rozsahu dle syllabu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK