PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kvantová chemie - MC260P59
Anglický název: Quantum Chemistry
Český název: Kvantová chemie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Je zajišťováno předmětem: MC260P82
Další informace: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/nachtig/vyuka
Garant: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
Neslučitelnost : MC260P82
Je neslučitelnost pro: MC260P82
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. (15.02.2019)
Přednáška seznamuje studenty se základními pojmy, modely a metodami kvantové chemie na takové úrovni, jež by umožňovala studentům porozumět odborným publikacím pojednávajících o aplikacích teorie elektronové struktury. Přednáška je rozdělena do třech částí: (i) základní aproximace v kvantové chemii, (ii) metody založené na vlnové funkci a (iii) metody založené na funkcionálu hustoty.
Přednáška je v angličtině.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. (15.02.2019)

A. Szabo, S. Ostlund: Modern Quantum Chemistry. McGraw-Hill, 1989.

W. Koch, M. Holthausen: A Chemist Guide to Densitry Functional Theory, Wiley/VCH 2001.

J. Fišer: Introduction to Quantum Chemistry (in Czech). Academia, 1983.

P. Čársky, M. Urban: Ab initio Calculations in Chemistry (in Czech). SNTL, 1985.

I. N. Levine: Quantum Chemsitry, Pearson, 2014.

(Advanced) R. G. Parr, W. Yang: Density-Functional Theory of Atoms and Molecules, Oxford University Press, 1989.

(Advanced) L. Piela: Ideas of Quantum Chemistry, Elsevier, 2013.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Lukáš Grajciar, Ph.D. (24.10.2019)

Zkoušku může skládat student, který napíše testy (v polovině a na konci semestru) na minimálně 50% bodů.
Zkouška je ústní v rozsahu probírané látky (viz sylabus) a sestává ze tří otázek, jedné z každé části přednášky (viz anotace).

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. (15.02.2019)

(i) Základní aproximace v kvantové chemii

Adiabatická a Bornova-Oppenheimerova aproximace.

Variační metoda.

Stacionární poruchová teorie.

Model nezávislých částic.

Moment hybnosti.

Spinové vlastní funkce.

Stacionární body na hyperplochách potenciální energie.

(ii) Metody založené na vlnové funkci

Hartreeho-Fockova metoda.

Báze atomových orbitalů.

MO LCAO, Hartreeho-Fockovy-Roothaanovy rovnice.

Populační analýza.

Slaterova-Condonova pravidla.

Korelační energie.

Výpočty ab initio.

Konfigurační interakce.

Moellerova-Plessetova poruchová teorie.

Spřažené klastry.

Metoda MCSCF a multireferenční metody

(iii) Metody založené na funkcionálu hustoty

Vlastnosti elektronové hustoty.

Teorie funkcionálu hustoty.

Hohenbergovy-Kohnovy teorémy.

Kohnovy-Shamovy rovnice.

Výměnné a korelační funkcionály.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK