PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Druhé kvantování, diagramy, poruchová teorie a coupled clusters - MC260P57
Anglický název: Second quantization, diagrammatic technique, perturbation and coupled cluster theory
Český název: Druhé kvantování, diagramy, poruchová teorie a coupled clusters
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc.
Vyučující: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc.
Anotace
Poslední úprava: ZUSKOVA (21.04.2005)
Tato přednáška je určena pokročilejším studentům a doktorandům kvantové chemie, kteří se hlouběji zajímají o post-HF metody a chtějí detailně porozumět jejich teoretickému základu a matematickému aparátu používanému k jejich odvozování. Diagramatická technika, původně zavedená Feynmanem v kvantové elektrodynamice, bude v této přednášce předvedena ve verzích vyvinutých pro popis nerelativistických systémů mnoha elektronů, které jsou doménou kvantové chemie. U zájemců se předpokládá znalost základů kvantové mechaniky a kvantové chemie.
Literatura
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. (04.05.2012)

Many-Body Methods in Chemistry and Physics: MBPT and Coupled-Cluster Theory,

Isaiah Shavitt and Rodney J. Bartlett,

Cambridge University Press 2009

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. (16.12.2011)

Zkouška probíhá ústně s písemnou přípravou, rozsahem odpovídajícím syllabu.

Sylabus
Poslední úprava: ZUSKOVA (21.04.2005)
Kreační a anihilační operátory v souřadnicové a MO reprezentaci.
Anti-komutační relace pro fermiony a bosony, zavedení Fermiho vakua.
Časové a normální uspořádání, kontrakce, časová a bezčasová Wickova věta.
Diagramatická reprezentace Wickovy věty, zavedení Goldstoneových diagramů.
Schrodingerův, Heissenbergův a interakční obraz, časově závislá poruchová teorie.
Pojem propagátoru, jednočásticová Greenova funkce a její diagramatická reprezentace, Dysonova rovnice, selfenergie.
Linked diagram theorem v časově závislé poruchové teorii.
Časově nezávislá poruchová teorie (BWPT a RSPT). Kancelace unlinked a renormalizačních diagramů v RSPT.
Zavedení Hugenholtzových diagramů, diagramatická pravidla pro RSPT Goldstoneovy, Brandowovy a Hugenholtzovy diagramy.
Klastrový rozvoj vlnové funkce, algebraické odvození CC rovnic (Baker-Campbell-Hausdorffův rozvoj).
Diagramatická reprezentace klastrových amplitud a diagramatické odvození CC rovnic.
Souvislost MBPT a CC jako poruchového rozvoje do nekonečného řádu.
Praktická formulace CCSD rovnic, linearizace pomocí intermediátů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK