PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Obecná chemie - MC260P33
Anglický název: General chemistry
Český název: Obecná chemie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC260P119
Garant: prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.
Neslučitelnost : MC260P119, MC260P54, MC280P58, MC280P82
Ve slož. prerekvizitě: MC260P01M, MC260P112
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. (30.09.2013)
Přednáška "Obecná chemie" má poskytnout znalosti nezbytné pro studium dalších chemických disciplín. Některé poznatky jsou pouze navozeny a jejich hlubší výklad bude proveden v přednášce fyzikální chemie. Výklad je však prováděn tak, aby studenti pochopili fyzikálně-chemickou podstatu vykládané látky, význam a použitelnost všech zavedených veličin a popsaných jevů. Přednáška předpokládá znalosti matematiky, fyziky a chemie na úrovni průměrných středních škol.

Přednáška je doplněna cvičením.

Obecná chemie na Moodle: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1357
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (15.09.2017)

1. Jiří Vacík: Obecná chemie, SPN, Praha 1986.

2. Raymond E.Davis, Kenneth D. Gailey, Kenneth W. Whitten: Principles of Chemistry,
Saunders College Publishing, Philadelphia 1984.

3. Čipera J.: Základy obecné chemie, SPN, Praha 1980

4. Brdička R., Kalousek M., Schütz A.: Úvod do fyzikální chemie, SNTL, Praha; Alfa, Bratislava 1972

5. Vacík J. a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN Praha 1990, 1993,1996

6. VACÍK, Jiří. Obecná chemie. 2. vydání. Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 2017, 284 s. ISBN 978-80-7444-050

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. (30.09.2013)

Podmínkou konání zkoušky je zápočet ze cvičení. Pro získání zápočtu je třeba získat 65% bodů pri každém ze tří průběžných testů. (Dodatečné body lze získat za vyřešení příkladů během cvičení.) Zkouška je písemná a ústní. V písemné části je třeba vyřešit příklady průměrné obtížnosti ze všech tématických okruhů procvičovaných na cvičení a dosáhnout 65% bodů. Při ústní zkoušce si student vylosuje 2 otázky rozsáhlejšího charakteru. Na přípravu má 30 min. Vlastní zkouška trvá v průměru 30 min. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba zodpovědět obě otázky a dokázat porozumění problému(excelentní zodpovězení jedné nevykompenzuje naprostou neznalost druhé otázky).

Ústně zkouší: Prof.RNDr. Karel Procházka, DrSc. a RNDr. Pavel Matějíček, PhD.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK