PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teoretické základy moderních spektroskopických metod - MC260P31
Anglický název: Theoretical Basis of Modern Spectroscopic Methods
Český název: Teoretické základy moderních spektroskopických metod
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. doc. RNDr. Petr Bouř, CSc.
Vyučující: prof. doc. RNDr. Petr Bouř, CSc.
Neslučitelnost : MC260P94
Anotace -
Poslední úprava: prof. doc. RNDr. Petr Bouř, CSc. (07.06.2019)
Přednáška poskytne přehled o fyzikálních základech optické a NMR spektroskopie a kvantově-chemických simulací spekter. Budou probrány základy teoretických výpočtů spektrálních parametrů a ostatních molekulových vlastností, tj. kvantová a molekulární mechanika. Také seznámí posluchače s použitím moderních spektroskopických metod pro určování struktury molekul. Teoretický výklad bude doplněn počítačovým cvičením.

Literatura -
Poslední úprava: prof. doc. RNDr. Petr Bouř, CSc. (07.06.2019)

http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta.pdf
http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/prednaska/skripta2.doc
Molecular Vibrational-Rotational Spectra, D. Papousek and M. R. Aliev, Elsevier, Amsterdam, 1982.
Density-Functional Theory of Atoms and Molecules, R. Parr, W. Yang, Oxford University Press 1989.
Josef Kvasnica, Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha, 1985.
Vibrational Optical Activity, L. D. Nafie, Wiley 2011.
Malcolm H. Levitt: Spin Dynamics: Basics of Nuclear Magnetic Resonance, Wiley 2001.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. doc. RNDr. Petr Bouř, CSc. (07.06.2019)

Zkouška ve formě testu zahrnuje otázky z probrané látky (viz sylabus - základy kvantové mechaniky, molekulová dynamika, teorie elektromagnetického záření, poruchový počet, pravděpodobnosti přechodu, vibrační, Ramanovy a UV-vis spektroskopické techniky, simulace spekter pomocí běžných kvantově-chemických programů,teorie nukleární magnetické rezonance, interpretace a výpočty NMR spekter).

Sylabus -
Poslední úprava: prof. doc. RNDr. Petr Bouř, CSc. (07.06.2019)

1. Strukturní a výpočetní metody v chemii. Základy molekulové dynamiky.
2. Základy kvantové mechaniky
3. Kvantová chemie (HF, DFT, LCAO)
6. Teorie elektronové hustoty
4. Poruchový počet - statický, MP2
5. Poruchový počet - časově závislý, pravděpodobnost přechodu, spektrální intenzity
7. Základy teorie elektromagnetického záření (Maxwellovy rovnice, interakce světla s hmotou, polarizovatelnost, komplexní permitivita)
8. Fyzikální principy a teorie nukleární magnetické resonance, vektorový model, populační model, produktové operátory
9. Metody NMR spektroskopie, interpretace spekter
10. Přehled optických metod používaných v chemii a biologii (elektronový cirkulární dichroismus, vibrační absorpce a cirkulární dichroismus, Ramanův rozptyl a Ramanova optická aktivita)
11. Výpočty a simulace spekter pomocí běžných kvantově-chemických programů
12. Ukázka NMR/spektroskopických laboratoří - exkurze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK