PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzikální chemie makromolekul - MC260P30
Anglický název: Physical Chemistry of Macromolecules
Český název: Fyzikální chemie makromolekul
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2285
Garant: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Peter Košovan, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. (16.04.2018)
V tomto kurzu se studenti seznámí se základy fyzikální chemie polymerů a koloidů, tj. s konformační statistikou polymerních molekul, s chováním makromolekul v roztocích a v pevném skupenství, dále s fázovými rovnováhami makromolekulárních systémů. Vzhledem k tomu, že přednáška statistická termodynamika není povinná, budou v úvodu probrány její minimální základy, nutné pro další výklad.
Vzhledem k pravidelné účasti zahraničních studentů je po předchozí dohodě a souhlasu všech zůčastněných přednáška obvykle vedena v anglickém jazyce.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

K. Procházka: Fyzikální chemie polymerů (skripta) PřF UK, Carolinum Praha 1996.
J. Pouchlý: Fyzikální chemie polymerů a koloidů (skripta), VŠCHT Praha 1999.
P. Munk: Introduction to Macromolecular Science. J.Wiley Ins. N.York 1993.
T. Boublík: Statistická termodynamika (skripta), Carolinum Praha 2005.
A. Malijevský: Lekce ze statistické termodynamiky (sktipta), VŠCHT Praha 2009.
J. Kolafa: Molekulové modelování a simulace, VŠCHT, Praha (pdf)
M. Rubinstein and R. Colby: Polymer Physics
D. McQuarrie: Statistical Mechanics

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2285

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. (02.03.2018)

Exam Topics – Physical Chemistry of Macromolecules MC260P30

Three topics will be selected for each student:

(1) topic selected by the student; (2) Theory topic - randomly selected; (3) Experimental topic - randomly selected

After the selection, each student has 30min. for preparation, during which he/she can use any material - printed, internet, etc. After the preparation the student is expected to discuss each of his/her topics for about 10min. During this discussion the student can use lecture notes and own handwritten notes as visual aids. The examiner(s) may ask additional questions related to the topic.

Details in Moodle:

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2285

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

I. INTRODUCTION to PHYSICAL CHEMISTRY of MACROMOLECULES
a. Motivations and typical features of macromolecules
b. Statistical thermodynamics (ensembles, partition function, fluctuations, interacting particles, configuration integral, virisl expansions, Mayer functions)
c. Computer simulations

II. PHYSICAL CHEMISTRY of MACROMOLECULES
a. Ideal chain
b. Real chain
c. Polymer solutions
d. Thermodynamics of mixing

III. EXPERIMENTAL METHODS
a. NMR, size exclusion chromatorgraphy, mass spectrometry
b. Colligative methods, viscosity, sedimentation, diffusion
c. Static and dynamic cattering
d. Micelles (fluorometry, tensiometry, etc.)
e. Miroscopy techniques
f. Rheology, techniques for study of bulk polymers

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK