Základy programování I - MC260P25
Anglický název: Computer programming fundamentals I
Český název: Základy programování I
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 [hodiny/týden]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 8
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: nedojde-li k jine dohode, kurz probiha pouze v letech x, kde x mod 3=0
Další informace: http://sals.natur.cuni.cz/~uhlik/cpi/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: MC260P26
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. (05.04.2016)
Tato přednáška slouží jako základní kurz programování pro studenty, kteří nikdy neprogramovali nebo programovali jen málo. Přednáška vysvětluje základní pojmy architektury počítačů, jejich technická omezení a způsoby jejich programování, poziční notaci čísel a jejich reprezentaci v počítači, vysvětluje rozdíl mezi algoritmem a programem a detailně popisuje způsob zápisu programů v programovacím jazyce C, jejich ladění a další programátorské techniky. Přednáška se prolíná se cvičením a vede studenty k procvičování přednesených principů v praktických úlohách od nejjednodušších (výpočet faktoriálu, Fibonacciho posloupnosti, kombinačních čísel, mocnin, ...) přes jednoduché (test prvočíselnosti, Eratosthenovo síto, Pascalův trojúhelník, ...) až po netriviální úlohy (třídění, problém osmi dam na šachovnici, hledání optimálního mocnění, skládání Rubikovy kostky, ...).

V případě, že se předmět nevyučuje, neváhejte a zapište si Programování pro informatiky na MFF.

Po negativních zkušenostech s allokováním fakultních počítačových učeben bude praktická část probíhat na vlastních noteboocích v normální posluchárně.
Literatura -
Poslední úprava: ZUSKOVA (29.01.2003)

B. W. Kernighan, D. M. Ritchie: The C Programming Language, Second edition, Prentice Hall, 1988.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. (15.10.2020)

Zkouška se skládá z písemné části, kdy student napíše program řešící dohodnutou úlohu a ústní části, kdy se zkoušejícím řeší jeho správnost a případné úpravy. Bude-li to nutné, budou kurz a zkouška distační.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. (07.06.2019)

Algoritmy a programy

Číselné typy a zobrazení čísel

Konstanty a proměnné

Operátory a výrazy

if, while, for, do

Pole

Funkce

break, continue, switch, goto

Struktury, uniony a definice typu

Pointery

Rekurze

Vstup/výstup

Nástroje programátora