PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemické principy průmyslových výrob - MC260P21
Anglický název: Chemical Principles of Industrial Chemistry
Český název: Chemické principy průmyslových výrob
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
Vyučující: prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.
Maksym Opanasenko, CSc.
prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)
V kursu se studenti seznámí s chemickými cestami, jimiž průmyslová chemie postupuje od zpracování primárních surovin (ropa, zemní plyn, uhlí, dřevo, zemědělské produkty) k finálním produktům určeným k přímé spotřebě (např. hnojiva, pesticidy, maziva, detergenty, lepidla apod.) nebo k dalšímu technologickému zpracování (vlákna, polymery, chemikálie pro kosmetiku, elektronický, farmaceutický a potravinářský průmysl apod.). Diskutovány jsou principy vývoje bezodpadových procesů a pokroky v oblasti vývoje nových katalyzátorů, fermentačních procesů a ekotechnologií.

Literatura
Poslední úprava: ZUSKOVA (11.02.2003)

1. K. Weissermel, H.J. Arpe, Industrial Organic Chemistry, VCH 1997.

2. K. Weissermel, H.-J. Arpe, Průmyslová organická chemie, SNTL Praha, 1984.

3. W.Buchner, R. Schliebs, G. Winter, K.H. Buchel, Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha 1991.

4. H.F. Rase, Handbook of Commercial Catalysts, CRC Press 2000.

5. Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Interscience, New York, series of books.

6. K.J. Ivin, J.C. Mol, Olefin Metathesis and Metathesis Polymerization, Academic Press, London, 1997.

7. Preparation of Solid Catalysts, (Eds. G. Ertl, H. Knozinger, J. Weitkamp), Wiley-VCH, 1999

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (18.11.2011)

Při pravidelné docházce na přednášky lze kurz zakončit formou prezentace na téma průmyslové výroby zvoleného nebo vyučujícími zadaného(ých) produktu(ů). Při slabé docházce na přednášky (pod 70 %) musí student(ka) absolvovat ústní zkoušku orientovanou na porozumění základním pricipům průmyslové chemie, přehled o základních surovinách a principy jejich zpracování na meziprodukty chemických výrob a následné využití těchto meziprodktů k výrobě finálních produktů, včetně ekologických aspektů těchto výrob.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

1. ÚVOD
Přehled typů produktů výrob založených na chemických a biotechnologických postupech.

2. VÝROBY NA PRINCIPECH ANORGANICKÉ CHEMIE
2.1 Výroby kovů - chemické principy metalurgie
2.2 Výroby nekovů (H; plyny ze vzduchu, S, P, halogeny)
2.3 Anorganické kyseliny, zásady a soli.
2.4 Anorganické pigmenty
2.5 Průmyslová hnojiva
2.6 Skla a smalty
2.7 Keramika

3. VÝROBY NA PRINCIPECH ORGANICKÉ CHEMIE A CHEMICKÉ KATALÝZY
3.1 Základní suroviny a jejich primární zpracování (zemní plyn, ropa, uhlí)
3.2 Chemie C1
3.2.1 Methanol
3.2.2 Fischer-Tropsch
3.2.3 Aldolové kondenzace
3.2.4 Hydroformylace
3.2.5 Hydrokarbonylace
3.2.6 Kys. mravenčí
3.2 Acetylenová chemie
3.3 Alkeny a dieny
3.4 Aromatické uhlovodíky
3.5 Polymery

4. VÝROBY ZALOŽENÉ NA ZPRACOVÁNÍ BIOMASY
4.1 Buničina, papírenství
4.2 Fermentační procesy
4.3 Čištění odpadních vod
4.4 Biotechnologické procesy

5. KVALIFIKOVANÁ PRŮMYSLOVÁ CHEMIE

6. CHARAKTERISTIKY A SLOŽENÍ SPOTŘEBNÍCH PRODUKTŮ CHEMICKËHO PRŮMYSLU

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK