PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Physical Chemistry for International Students I - MC260P132
Anglický název: Physical Chemistry for International Students I
Český název: Fyzikální chemie pro mezinárodní studenty I
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: RNDr. Peter Košovan, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Peter Košovan, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Peter Košovan, Ph.D. (25.10.2019)
Tento kurz obsahuje přednášky učitelů z katedry fyzikální a makromolekulární chemie (2*45min týdně, 2 semestry), doplněné o cvičení (1*45min).

Kurz pokrývá bakalářské a magisterské kurikulum fyzikální chemie ve zhuštěné formě. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti studující v rámci programu Erasmus a studenti doktorských programů, jejichž původní zaměření je jiné než fyzikání chemie (fyzika, organická chemie, biochemie, apod.). Česky mluvící studenti jsou taky vítáni.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Peter Košovan, Ph.D. (11.03.2019)

P.W. Atkins, J. de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 8th Edition, W. H. Freeman and Company, New York, (2006)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Peter Košovan, Ph.D. (25.10.2019)

Kurz je ukončen ústní zkouškou, jejíž forma je podobná státní závěrečné zkoušce: komise několika učitelů interaktivně klade otázky, na které student průběžně odpovídá.

Cvičení je ukončeno odevzdáním písemného řešení některého z příkladů a prezentací tohoto řešení na hodině. Vyučující může řešení zamítnout nebo vrátit k opravě či doplnění pokud obsahuje chyby, nebo pokud shledá jeho kvalitu jako nedostačující.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Peter Košovan, Ph.D. (11.03.2019)

Tento předmět je vyučován v angličtině, proto taky sylabus je pouze anglicky.

 1. The properties of gases
 2. The First Law of Thermodynamics
 3. The Second Law of Thermodynamics
 4. Physical transformations of pure substances
 5. Simple mixtures
 6. Phase diagrams
 7. Chemical equilibrium
 8. Quantum theory: introduction and principles
 9. Quantum theory: techniques and applications
 10. Atomic structure and atomic spectra
 11. Molecular structure
 12. Molecular symmetry
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK