PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Physical chemistry and chemical physics for PhD students - MC260P118
Anglický název: Physical chemistry and chemical physics for PhD students
Český název: Fyzikální chemie a chemická fyzika pro PGS
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 4
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Garant: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Lukáš Grajciar, Ph.D.
Christopher James Heard, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. (24.03.2019)
Kurz Physical Chemistry and Chemical Physics je vyučován pouze v anglickém jazyce a je určen doktorandům chemických programů. Základní principy moderní fyzikální chemie (a chemické fyziky) jsou diskutovány v širších souvislostech. Cílem kurzu je propojení jednotlivých fyzikálně chemických oborů navzájem a jejich propojení s dalšími obory současné chemie, fyziky a biologie. Kurz vychází z Atkinsovy učebnice fyzikální chemie a využívá i dalších textů. Kurz je koncipován v souladu s moderním molekulových přístupem (viz sylabus).
Literatura - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. (24.03.2019)

Atkins' Physical Chemistry

Encyclopedia of Chemical Physics and Physical Chemistry

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. (24.03.2019)
  1. Quantum theory and spectroscopy
  2. Statistical thermodynamics
  3. Equilibrium thermodynamics
  4. Chemical kinetics
  5. Special topics
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK