PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nanochemie - MC260P111
Anglický název: Nanochemistry
Český název: Nanochemie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. (16.04.2018)
V tomto kurzu se studenti seznámí s chemií, kde zásadní roli hrají procesy a objekty v rozměru nano. Budou představeny hlavní experimentální metody, přístupy a jednotlivé typy nanomateriálů a nanočástic.
V případě účasti zahraničních studentů bývá kurz veden po dohodě a souhlasu všech zúčastněných v anglickém jazyce.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (22.04.2011)

Nanochemistry: A Chemical Approach to Nanomaterials; Geoffrey A. Ozin, André C. Arsenault; RSC publishing, Cambridge 2005.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. (16.04.2018)

Zkouška bude probíhat formou presentace délky asi 15 minut na téma související s tématem nanochemie a následné diskuse před ostatnimi studenty. Tyto prezentace se konají pouze v jeden předem dohodnutý termín formou minikonference.

Zkoušky se mohou zúčastnit studenti s pravidelnou účastí na přednáškách během semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. (16.04.2018)

(1) základy (definice, metody, přístupy)
(2) nanolitografie (self-assembled monolayer)
(3) přístup "layer-by-layer"
(4) nanotisk a nanopsaní
(5) nanotrubičky a nanodráty
(6) nanoklastry
(7) klastrové sloučeniny boru
(8) mikrokuličky, fotonické krystaly
(9) mikro- a mesoporézní materiály
(10) blokové kopolymery

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK