PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
MS Excel a Word pro profesionální praxi - MC260P110
Anglický název: MS Excel and Word for professional practice
Český název: MS Excel a Word pro profesionální praxi
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Pavel Dubský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Dubský, Ph.D. (07.05.2010)
Kurz je zaměřen na středně pokročilé funkce aplikací MS Excel (zpracování experimentálních dat, tabulkových seznamů) a MS Word (tvorba kompaktních dokumentů) s důrazem na jejich praktické využití při tvorbě bakalářských / diplomových prací nebo pozdější profesní praxi.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Dubský, Ph.D. (02.05.2012)

Excel 2007 vzorce a funkce, Ignatz Schels, Rudolf Panovský, Grada 2008

Word 2007 pro pokročilé, Josef Panovský, Rudolf Panovský, Grada 2009

Úvod do statistiky, Martina Litschmannová, VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, elektronická skripta, (http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Dubský, Ph.D. (08.10.2012)

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU:

 • pro získání zápočtu je nutno získat 3 body za každou vyučovací hodinu:
 • - 1x 1 bod lze získat za docházku
 • - 2x 1 bod lze získat za vypracování jednoduchého příkladu k dané hodině
 • - 1x 2 body lze získat za vypracování složitějšího příkladu k dané hodině

PRŮBĚH ZKOUŠKY:

 • udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro přihlášení ke zkoušce
 • u zkoušky dostane student otázku, která se může týkat:
 • - základů teorie statistického zpracování dat
 • - řešení zadaného úkolu v MS Excel nebo Word a jeho rozbor se zkoušejícím

BONUSOVÝ PŘÍKLAD (nepovinný):

 • kromě bodovaných příkladů k získání zápočtu bude mít student možnost si vybrat některý z bonusových příkladů
 • bonusový příklad je rozsáhlejší projekt v MS Excel či Word k vyřešení během 2. poloviny semestru
 • správně vyřešený bonusový příklad zvyšuje hodnocení u zkoušky o jeden stupeň :)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Dubský, Ph.D. (07.05.2010)
 • Základy práce s MS Excel (opakování), pojmenované oblasti, práce se schránkou, tisk
 • Práce s daty: třídění, filtry, podmíněné formátování, ověření dat, práce s typem datum a čas, sdílení sešitu
 • a) Kontingenční tabulka; b) Booleovské (logické) výrazy
 • Vyhledávací funkce (ODKAZ, POSUN, POZVYHLEDAT apod.)
 • Základní statistické pojmy a postupy (opakování), Funkce stat. rozdělení v Excelu
 • Bodové a intervalové odhady, testování hypotéz o rozdělení
 • Lineární regrese, testování hypotéz o regresi
 • ANOVA (jedno- a dvou-faktorová)

 • Základy práce s MS Word (opakování), práce se schránkou, vkládání obrázků (objektů), tabulky, oddíly, záhlaví a zápatí, tisk
 • Formát: písmo / odstavec, práce se styly
 • Odkazy: poznámky pod čarou, vysvětlivky, titulky, hypertext, křížové odkazy, seznamy
 • Sdílení dokumentů, revize, jazyková nastavení, funkce "Tezaurus", statistika

 • Ukázka možností VBA (makra), Přehled pokročilých funkcí MS Excel a Word

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavel Dubský, Ph.D. (07.05.2010)

Základní znalosti práce s počítačem a alespoň minimální zkušenost s aplikacemi MS Excel a World

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK