PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Techniky analytických gradientů v kvantové chemii - MC260P109
Anglický název: Analytical gradients technics in quantum chemistry
Český název: Techniky analytických gradientů v kvantové chemii
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc.
Vyučující: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout syllabus4.pdf sylabus doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. (04.05.2012)
Přednáška se zabývá detailně metodami výpočtu analytických gradientů energie ab initio a DFT metod.
Literatura
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. (04.05.2012)

Y.~Yamaguchi, Y.~Osamura, J.~D.~Goddard, H.~F.~Schaefer~III:

A new dimension to quantum chemistry: Analytic derivative methods in ab initio molecular electronic structure theory

Oxford university press, New York (1994).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. (16.12.2011)

Zkouška probíhá ústní formou s písemnou přípravou, v rozsahu dle syllabu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. (04.05.2012)

Viz PDF příloha.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK