PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Techniky NMR spektroskopie - MC260P107
Anglický název: Techniques of NMR spectroscopy
Český název: Techniky NMR spektroskopie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. (21.09.2011)
Posluchači budou seznámeni se základním fyzikálním popisem nukleární magnetické rezonance (NMR) a různých experimentálních technik s aplikacemi v kapalných roztocích. Vedle interpretace jedno- a dvou-dimenzionálních spekter budou probrány možnosti sledování dynamických procesů malých molekul, jako jsou jejich pohyblivost, konformační změny, vznik a rozpad komplexů a mezimolekulární interakce. Kurz doplní základní aplikace NMR v pevných vzorcích.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. (06.06.2019)

Hore, P.J., Jones, J.A.; Wimperis, S.: NMR: the toolkit, Oxford University Press, 2000.

Hore, P.J.: Nuclear magnetic resonance, Oxford University Press, 1995.

Claridge, T.D.W.: High-resolution NMR techniques in organic chemistry, Elsevier, 2009.

Levit, M.H.: Spin Dynamics, John Wiley & Sons, 2008.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. (06.06.2019)

Zkouška = prezentace a obhajoba řešení zkouškového domácího úkolu před vyučujícím. Úkol je zadáván min. 14 dní před zkouškou a testuje porozumění principům NMR, informačnímu obsahu pulsních experimentů a jejich aplikaci na přiřazení signálů molekuly.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. (06.06.2019)

1.) Jev NMR, NMR spektrum, NMR spektrometr.
2.) Vektorový model, moderní popis NMR, rotace a produktové operátory.
3.) NMR interakce a jejich projevy ve spektrech, interpretace jednodimenzionálních NMR spekter.
4.) Přenos polarizace, dvoudimenzionální spektroskopie, experimenty COSY, TOCSY, HSQC, HMQC, HMBC.
5.) Spinová relaxace, jaderný Overhauserův efekt,experimenty IR, CPMG, NOESY, ROESY.
6.) Chemická výměna. Translační difuze.
7.) Mezimolekulární interakce, stanovování chemických rovnováh, využití relaxačních měření.
8.) Základy NMR v pevných látkách.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. (18.02.2010)

Kontaktujte prosim vyucujiciho zacatkem semestru ohledne ternimu konani a jeho domluvy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK