PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzikální chemie III (Molekulová struktura a spektroskopie) - MC260P10
Anglický název: Physical Chemistry III (Molecular Structure and Spectroscopy)
Český název: Fyzikální chemie III (Molekulová struktura a spektroskopie)
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Demel, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: UHLIK/NATUR.CUNI.CZ (24.10.2011)
Přednáška je zaměřena na základní principy teorie molekulové spektroskopie. Důraz je kladen zejména na objasnění struktury energetických hladin, výběrová pravidla a interpretaci spekter MW, IR a NMR pomocí kvantové mechaniky. Součástí kurzu je i podrobnější rozbor variační a poruchové metody, Bornovy-Oppenheimerovy aproximace a časově závislé poruchové teorie. Problémy jako řešení 1-rozměrné Schroedingerovy rovnice (nestacionární i stacionární), harmonického vibračního problému a NMR spekter je ilustrován včetně metod pro numerické řešení na počítači. Předpokládá se, že student je obeznámen se základními pojmy kvantové mechaniky a chemické struktury.
Literatura -
Poslední úprava: ZUSKOVA (28.01.2003)

P.W. Atkins: Molecular Quantum Mechanics. OUP, 1994.

P.F. Bernath: Spectra of Atoms and Molecules. OUP, 1995.

I.N. Levine: Molecular Spectroscopy. Wiley, 1975.

J.D. Graybeal: Molecular Spectroscopy. McGraw-Hill, 1988.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: UHLIK/NATUR.CUNI.CZ (01.12.2011)

Zkouška je ústní v rozsahu syllabu.

Sylabus -
Poslední úprava: ZUSKOVA (28.01.2003)

Elektrické a magnetické vlastnosti molekul. Stacionární a časová poruchová teorie. Stimulovaná absorpce a emise záření. Výběrová pravidla. Tvar a šířka spektrálních čar. Vibrace a rotace dvouatomových a víceatomových molekul. Ramanův rozptyl. Elektronové stavy a spektra. Jemné a hyperjemné interakce v molekulových spektrech. Jaderná magnetická rezonance: magnetický hamiltonián, spin-spinové štěpení, spinová relaxace. Spektroskopie ESR: spektrum vodíkového atomu, hyperjemné interakce ve spektrech ESR organických radikálů a komplexů přechodných kovů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK