PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Molekulová symetrie - MC260P08
Anglický název: Molecular Symmetry
Český název: Molekulová symetrie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (28.01.2003)
První část kurzu je věnována nutnému matematickému základu molekulové symetrie - teorii grup. Druhá část se zabývá aplikacemi teorie grup v chemické vazbě, vibračních spektrech a v chemických reakcích.
Literatura -
Poslední úprava: ZUSKOVA (28.01.2003)

F.A. Cotton: Chemical Applications of Group Theory. Wiley,1990.

M. Tinkham: Group Theory and Quantum Mechanics. McGraw-Hill, 1964.

S.F.A. Kettle: Symmetry and Structure. Wiley, 1995.

J. Fišer: Introduction to Molecular Symmetry (in Czech). SNTL, 1980.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. (05.12.2011)

Zkouška se skládá z části písemné a ústní.

Písemná část obsahuje tři příklady: jeden se týká elektronové struktury molekul (a symetrie),

druhý se vztahuje k vibrační struktuře molekul, třetí je z oblasti chemické reaktivity.

Ústní část se týká základních pojmů předmětu, viz sylabus.

Sylabus -
Poslední úprava: ZUSKOVA (28.01.2003)

Některé jednoduché aplikace molekulové symetrie. Grupy, podgrupy, třídy, permutační grupy, bodové grupy. Maticové reprezentace. Některé důležité věty o ireducibilních reprezentacích. Rozklad reprezentace. Direktní součin reprezentací. Sestup v symetrii. Grupa symetrie hamiltoniánu. Symetricky adaptované vlnové funkce. Maticové elementy a symetrie. Elektronová struktura molekul a symetrie. Teorie grup a molekulové vibrace. Nerigidní molekuly. Symetrie a chemické reakce: Wignerova-Witmerova korelační pravidla, pravidlo nekřížení, Woodwardova-Hoffmannova pravidla, teorie hraničních orbitalů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK