PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Elektromigrační separační procesy - MC260P07
Anglický název: Electromigration separation processes
Český název: Elektromigrační separační procesy
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. (06.06.2019)
Tato výběrová přednáška je určena pro studenty v magisterském a doktorském stupni. Je zaměřena na pochopení základních principů všech módů elektroforézy určené především pro analytické separace látek. Je doporučeno, aby po této přenášce následoval kurz C230P24 (Jelínek: Elektromigrační metody), který je zaměřen na praktické aspekty elektromigračních separačních metod.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. (23.10.2019)

After passing lectures the student prepares and presents a talk about a particular electromigration problem. Then the student answers questions from the teacher and student colleagues.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. (18.05.2012)

1. Klasifikace elektromigračních separačních metod. Pohyb nábitých částic v roztoku v elektrickém poli, pohyblivost iontů, rovnice kontinuity, podmínka elektroneutrality, Kohlrauschova regulační funkce. Jedno a vícesytné slabé elektrolyty, výpočet pH roztoků elektrolytů pomocí počítačových programů, efektivní pohyblivost látek (konstituentů).

2. Konfigurace elektrolytů v různých módech: kapilární izotachoforéza, zónová elektroforéza, izoelektrická fokusace. Účinnost, rozlišení, selektivita separace v zónové elektroforéze. Rušivé jevy při zónové elektroforéze: difuze, teplotní efekty, sorpce na stěnu, laminární tok. Elektroosmotický tok: jeho vznik, ovlivnění, důsledky. Elektromigrační disperze, systémové píky, eigenmobility v elektroforéze. Počítačová simulace chování separovaných analytů v elektrolytových systémech, počítačová optimalizace složení elektrolytů. Praktické zásady pro navrhování elektrolytových systémů.

3. Konfigurace elektroforézy se zvýšenou selektivitou separace: chirální elektroforéza, micelární elektrokinetická chromatografie, kapilární elektrochromatografie, přídavky interagujících činidel do základních elektrolytů. Elektroforéza v prosévacích mediích - elektroforéza v gelech a roztocích lineárních polymerů, separace proteinů a DNA. Elektroforéza v genomice a proteomice.

Literatura: časopis Electrophoresis, Wiley Interscience

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK