PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teoretická a počítačová chemie - MC260P04
Anglický název: Computer as a Tool in Theoretical Chemistry
Český název: Teoretická a počítačová chemie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc.
Vyučující: Mgr. Jakub Lang, Ph.D.
doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (10.02.2003)
Tato přednáška je úvodním kurzem výpočetní kvantové chemie, zaměřeným z praktického pohledu chemika, který ji chce aplikovat. Teoretické metody nejsou probírány do hloubky, spíše je kladen důraz na širší přehled problematiky a provádění výpočtů na počítači.
Literatura
Poslední úprava: ZUSKOVA (10.02.2003)

A. Szabo, N. Ostlund: Modern quantum chemistry, McGraw-Hill, New York (1982).

R. G. Parr, W.Yang: Density Functional Theory of Atoms and Molecules, Oxford university press, New York (1989).

M. P. Allen, D. J. Tildesley: Computer simulation of liquids, Clarendon Press, Oxford (1987).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. (16.12.2011)

Zkouška probíhá ústní formou s písemnou přípravou, v rozsahu dle syllabu.

Předpokladem pro účast na zkoušce je vypracování úloh zadaných v rámci cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

Počítač jako nástroj teoretické chemie:
Úvod do systému Linux, soubory, procesy, příkazová řádka
Základy programování v jazyce C

Základní koncepty teoretické chemie:
Časově nezávislá Schrödingerova rovnice
Bornova-Oppenheimerova aproximace
Plochy potenciální energie; minima, sedlové body, konické intersekce
Optimalizace geometrie, výpočet harmonických vibračních frekvencí a dalších vlastností

Empirické a semiempirické výpočty, molekulová mechanika:
Párový potenciál, force fields, molekulová mechanika
Kombinace QM/MM, metoda onion

Neempirické výpočty:
Metoda HF
Post-HF metody, korelační energie
Metoda DFT

Molekulová dynamika a metody Monte Carlo:
Přehled MD metod
Klasické trajektorie, Verletův algoritmus
Výpočet termodynamických vlastností z MD trajektorií
Monte Carlo výpočty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK