PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový projekt - MC260DP5B
Anglický název: Diploma project
Český název: Diplomový projekt
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 30
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/26 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Zápočet se uděluje nejpozději do data odevzdání elektronické verze závěrečné práce v SIS a listinné verze práce na příslušné katedře. Zápočet uděluje vedoucí práce, není-li níže uvedeno jinak.
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (09.05.2012)
Finalizace diplomového projektu.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (09.05.2012)

Monografie a původní vědecké práce z časopisů, které souvisejí s řešenou problematikou.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (09.05.2012)

Sepsání a podání diplomové práce.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (09.05.2012)

Vyhodnocení všech získaných výsledků, provedení závěrečných prací a sepisování diplomové práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK