PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový projekt - MC260DP5A
Anglický název: Diploma project
Český název: Diplomový projekt
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 23
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/18 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (09.05.2012)
Pokračování řešení diplomového projektu, příprava k sepisování diplomové práce.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (09.05.2012)

Monografie a původní vědecké práce z časopisů, které souvisejí s řešenou problematikou.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (09.05.2012)

Referát o stavu DP na semináři katedry.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (09.05.2012)

Realizace stěžejních výzkumných prací a jejich vyhodnocení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK