Cvičení z obecné a fyzikální chemie - MC260C65
Anglický název: General and physical chemistry exercises
Český název: Cvičení z obecné a fyzikální chemie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Korekvizity : MC260P65
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Předmět MC260C65 doplňuje cvičení k předmětu MC260P65 Obecná a fyzikální chemie s cílem rozsáhlejšího procvičení přednášené tématiky.
Poslední úprava: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (25.01.2016)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky pro získání zápočtu:

K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 60% bodů ze zápočtového testu. Zápočtový test  je v rámci cvičení dělen na dva dílčí testy (maximální počet bodů z každého testu je 15, v součtu tedy 30 bodů,  minimálně 60% znamená 18 bodů). Nezíská-li student z dílčích testů potřebný počet bodů, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat maximálně 30 bodů. 

Poslední úprava: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (28.01.2020)
Sylabus -

Harmonogram cvičení

Harmonogram cvičení koreluje s odpřednášenými tématy v MC260P65.

 

Poslední úprava: Ušelová Kateřina, RNDr., Ph.D. (28.01.2020)