PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Cvičení z obecné a fyzikální chemie - MC260C65
Anglický název: General and physical chemistry exercises
Český název: Cvičení z obecné a fyzikální chemie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milan Boublík
Korekvizity : MC260P65
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (25.01.2016)
Předmět MC260C65 doplňuje cvičení k předmětu MC260P65 Obecná a fyzikální chemie s cílem rozsáhlejšího procvičení přednášené tématiky.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (16.02.2016)

Požadavky pro získání zápočtu:

K udělení zápočtu je nutná aktivní účast min. na 80% cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (06.02.2017)

Harmonogram cvičení

 

1.      Látky - hmotnosti, složení - základní pojmy

2.      Roztoky - koncentrace, struktura látek, Lambertův-Beerův zákon, index lomu, Braggova rovnice

3.      Plyny - stavové rovnice - ideální a reálný plyn

4.      Termodynamika ΔU, ΔH, Q, W, termochemie

5.      Termodynamika ΔS, ΔG

6.      Termodynamika, parciální molární veličiny, termodynamika míšení

7.      Fázové rovnováhy

8.      Fázové rovnováhy, chemické rovnováhy

9.    Chemické rovnováhy

10.    Elektrochemie - pH, pufry

11.    Elektrochemie - vodivost, články

12.    Elektrochemie

13.    Reakční kinetika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK